0963.881.602
ShopOnline
Copy link

Bộ luyện chữ và số theo chuẩn tiếng Việt mới.

| 181 Lượt xem

₫60,000 đ

Bộ luyện chữ và số theo chuẩn tiếng Việt mới, với bút mực thần kì tự bay màu, dành cho các bé từ 4 đến 7 tuổi. Mỗi bộ là 1 quyển luyện chữ - 1 quyển luyện số và 2 set bút với mực thần kì tự bay màu sau 30 phút. Vở được in trên giấy đẹp, chữ và số đều được in chấm sắc nét để các bé dễ dàng luyện theo. Mực thần kì tự bay màu sau 30 phút giúp các bé có thể tái sử dụng được để tập viết nhiều lần. 60k/1 bộ bao gồm tất cả.

Bình luận

Bộ luyện chữ và số theo chuẩn tiếng Việt mới.

₫60,000 đ

Bộ luyện chữ và số theo chuẩn tiếng Việt mới, với bút mực thần kì tự bay màu, dành cho các bé từ 4 đến 7 tuổi. Mỗi bộ là 1 quyển luyện chữ - 1 quyển luyện số và 2 set bút với mực thần kì tự bay màu sau 30 phút. Vở được in trên giấy đẹp, chữ và số đều được in chấm sắc nét để các bé dễ dàng luyện theo. Mực thần kì tự bay màu sau 30 phút giúp các bé có thể tái sử dụng được để tập viết nhiều lần. 60k/1 bộ bao gồm tất cả.

Dịch vụ (sản phẩm) tương tự

Phản hồi khách hàng

0963881602
G

0963.881.602
Nhắn tin!